ยินดีต้อนรับสู่ CMO
เมื่อใดที่คุณต้องการได้รับการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ในการค้าที่ยั่งยืน
ด้วยการสร้างห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ถูกกฎหมาย มีความโปร่งใส

และมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่มีความรับผิดชอบ

สร้างอำนาจต่อรองให้กับผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจรายเล็กและรายย่อย รวมทั้งบริษัทต่างๆ

ที่ทำการค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ด้วยความรับผิดชอบ ตามกระแสหลักในตลาดโลก

Previous
Next
เราเป็นใคร

ห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกันทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว

CMO มีเครือข่ายและทีมงานกระจายอยู่ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำให้ตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส และมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่มีความรับผิดชอบ ด้วยการเปิดช่องทางสู่ตลาดให้กับผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจรายย่อย และรายใหญ่รวมทั้งบริษัทต่างๆ เพื่อการค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ ตามทิศทางของกระแสหลักในตลาดโลก

CMO มีทีมงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในระดับนานาชาติ และจะช่วยหาทางแก้ไขความเสี่ยงที่เจ้าของพื้นที่สวนป่านั้นเผชิญอยู่

ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้

ช่วยหาทางแก้ไขความเสี่ยงที่เจ้าของพื้นที่สวนป่านั้นเผชิญอยู่

เราทำอะไรบ้าง

บริการของเรา

CMO ใช้หลักการและหลักเกณฑ์ของสภาพิทักษ์ป่าไม้โลก หรือ FSC (Forest Stewardship Council) ในด้านการจัดการป่าไม้ (Forest Management)และห่วงโซ่ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Chain of Custody) แบบการรับรองเป็นกลุ่ม (Group Scheme) ซึ่งเรากำลังขยายรูปแบบงานที่ทำอยู่นี้ไปทั่วโลก รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม, เป็นที่ปรึกษางานต่างๆ ทางด้านป่าไม้, และการค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ได้รับการรับรอง

รหัสการรับรองของ CMO: FSC-C140298, FSC-C150700, FSC-C155102, FSC-C151846

บริการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์

นำทีมโดย Ben Potgieterสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มงานด้านการจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยอาศัย “Perform” ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเราในด้านการรับรองการจัดการตามหลักการและหลักเกณฑ์ของ FSC รวมทั้งประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการรับรองการจัดการป่าไม้ ผนวกกับความรู้และความชำนาญงานทางเทคนิคด้านป่าไม้

นำทีมโดย Corris van den Bergให้บริการในด้าน:

 • การรับรองการจัดการป่าไม้แบบกลุ่มตามหลักเกณฑ์ของ FSC
 • การรับรองห่วงโซ่การตรวจสอบย้อนกลับตามหลักเกณฑ์ของ FSC
 • การฝึกอบรมทางเทคนิค ด้านการฟื้นฟูป่าไม้ และการผลิตถ่านไม้
 • ให้บริการที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้และผลผลิตจากป่า

สำนักงาน: เมือง Otjiwarongo

อีเมล์: adminnamibia@cmogroup.io

โทรศัพท์: +264 81 696 2224

นำทีมโดย Kundai Kuveyaให้บริการด้าน:

สำนักงาน: เมือง Howick

อีเมล์: adminsouthafrica@cmogroup.io

โทรศัพท์: +27 79 383 8666

นำทีมโดย : จิตติวัฒน์ สีละพัฒน์Chittiwat Silapatซีเอ็มโอไทยให้บริการด้านต่างๆ คือ

สำนักงาน: 53 ซอยทุ่งมังกร 3, ถนนทุ่งมังกร, ตลิ่งชัน, กรุงเทพ 10170

อีเมล์: adminthailand@cmogroup.io

โทรศัพท์: +66 89 144 1801

สำนักงาน:เมือง Mutare

อีเมล์: adminsouthafrica@cmogroup.io

โทรศัพท์: +27 79 383 8666

สำนักงาน:เมือง Lusaka

อีเมล์: ivan@afzeliazambia.com

โทรศัพท์: +260 97 8911343

การให้บริการทางเทคนิค

นำทีมโดย Andrew McEwanโดยมีขอบข่ายบริการทางเทคนิคให้กับผู้ปลูกไม้รายย่อย ไปจนถึงบริษัทรายใหญ่ด้านป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการประเมินผลการดำเนินงานในด้าน:

 • วิศวกรรมป่าไม้, การจัดการความเสี่ยงด้านไฟป่า, การดับไฟป่า, การปลูกบำรุง และการจัดการป่าไม้
 • การวางแผนการจัดการป่าไม้, การจัดการในภาพรวมของแผนกิจกรรมที่ทันสมัย
 • แผนงานพัฒนาผู้รับเหมางานช่วง (ความมุ่งมั่นทางธุรกิจ, ทางสิ่งแวดล้อม และทางสังคม)
 • การขอรับรองการจัดการป่าไม้สำหรับพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดการ และการขอรับรองห่วงโซ่การตรวจสอบย้อนกลับ
 • การจัดการความเสี่ยงของพื้นที่จัดการป่าไม้แบบองค์รวม ด้วยการเข้าดำเนินการลดความเสี่ยง
 • การปรับปรุงความสามารถในการผลิต และการเข้าไปดำเนินการลดต้นทุน
 • การประเมินความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมยาสูบ ในภาคพื้นอัฟริกาใต้และอัฟริกาตะวันออก
บริการประเมินผลงานด้านป่าไม้และการฝึกอบรมในด้าน :

 • การฝึกอบรมด้านต่างๆเกี่ยวกับ FSC หัวหน้าทีม คือ Gerrit Marais:
 • เลื่อยโซ่ยนต์ : การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เกี่ยวกับการทำไม้ที่มีความเสี่ยงสูง
 • การใช้เครื่องจักร เครื่องมือในการทำไม้ : เครื่องจักรงานป่าไม้สมัยใหม่ รวมทั้งการใช้เครื่องสร้างภาพจำลองเสมือนจริง
 • ระบบวนวัฒนวิธี : รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลและการกำจัดวัชพืชด้วยสารเคมี
 • การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและการจัดการความเสี่ยงด้านไฟป่า
 • การดูแลการจัดการที่มีผลกระทบสูง และการฝึกอบรมการจัดการบนฐานของรูปแบบ PDCA, SPEQS, และ HIRAC ที่เป็นเอกลักษณ์ของ CMO

การประชุมประจำปีการป่าไม้อัฟริกา

การป่าไม้สำหรับอัฟริกาใต้
การเป็นสมาชิกจดหมายข่าวของเรา เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

IcePik ช่องทางเชื่อมต่อเพื่อทำการค้า

นำทีมโดย Riaan Müller

<pเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ผู้ซื้อ(เช่น ในยุโรป) สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FSC ที่มีการขายตรงจากเกษตรกร (เช่นใน Namibia)

IcePik จะเริ่มใช้งานจริง 15 ธันวาคม 2564

วิดิโอ 3 นาทีนี้จะช่วยให้เห็นและเข้าใจได้ว่าการค้าขายผ่านเรามีความง่ายอย่างไร
Play Video
ผู้ร่วมงานและลูกค้าของเรา

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: