มิคาล บริ๊งค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“มิคาล” จบปริญญาเอกด้านป่าไม้ และปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยในอัฟริกาใต้และในสหรัฐอเมริกา เคยเป็นศาสตราจารย์สอนวิทยาศาสตร์ด้านป่าไม้ในมหาวิทยาลัยพรีโทเรีย อัฟริกาใต้ ผ่านการทำงานด้านป่าไม้มามากกว่า 80 ประเทศ ทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ มีประสบการณ์ในการทำงานกับภาคเอกชนมายาวนานทั้งที่เป็นรายเล็กและรายใหญ่ระดับนานาชาติ

“มิคาล” มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านระบบการจัดการที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานรับรองการจัดการป่าไม้ของบริษัท SGS (เป็นบริษัทของสวิส ที่ให้การรับรองการจัดการป่าไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก) อยู่หลายปี ในช่วง 20 ปีหลังมานี้ “มิคาล” นำเอาความลุ่มหลงในงานด้านป่าไม้ มารวมกับประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์, เป็นผู้ฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษา “มิคาล” มองว่างานด้านป่าไม้เป็นเหมือนงานอดิเรกของเขา และไม่ได้เป็นงานที่เป็นภาระหน้าที่ ซึ่ง CMO ในบริบทใหม่ก็เป็นความคิดริเริ่มของเขาที่ได้มาจากการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และนำเอาความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ มารวมกันไว้ในทีมผู้บริหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และคุณค่าของ CMO ในระดับสากล

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: